Met Bionica - het afschrikken van waterdieren tijdens het onder water maaien.


Tijdens het onderwater maaien in meren en vijvers komen de hier levende zoetwatervissen en andere waterorganismen om. Berky GmbH heeft diverse methodes voor het verjagen van waterdieren onderzocht waar voornamelijk zoetwatervissen op reageren. Hierdoor kan het hoge sterftecijfer van waterdieren tijdens het onderwater maaien worden voorkomen.

Om het aantal dieren dat gewond raakt of om het leven komt tijdens het maaiproces van onderwaterplanten terug te dringen, is onderzoek gedaan naar effectieve technieken voor het verjagen van de dieren.

Middels zwakke elektrische stromen en visuele signalen (lichtflitsen) kunnen waterorganismen gezien en verjaagd worden.  Dit kan een goede bijdrage leveren aan de bescherming van verschillende organismen in en om het water.

Het Bionica in het MKB onderzoek
Berky GmbH heeft het onderzoek naar vluchtgedrag van dieren uitgevoerd onder begeleiding van Emsland GmbH, bionica expert Ylva Poelman en Dr. Peter Boelen en Prof. Dr. Eise Stamhuis van de Rijksuniversiteit Groningen. Inspiratiebron bij dit onderzoek waren elektro- en roofvissen, zoals de sidderaal, die licht en elektrische pulsen gebruiken om hun vijanden te verjagen. Er is gekeken naar de reactietijd en de vluchtbeweging van de dieren.

Ook is het effect van de intensiteit van lichtflitsen onder diverse watereigenschappen onderzocht.

Het is gebleken dat er nog geen kant-en-klaar systeem voor het verjagen van dieren op boten bestaat. Ook is er geen "universeel concept" waarmee dieren kunnen worden weggejaagd. Lichtflitsen bleken het meest geschikt om dieren te verjagen en uit de buurt van boten te houden.

De toekomst
Berky GmbH heeft onlangs de demonstrator fase afgerond. Men is van plan een prototype-project te starten waarbij het product verder wordt ontwikkeld om vervolgens het product te kunnen lanceren in de markt.

Het Berkenheger project is ook terug te zien in onze Bionica in het MKB video. Hierin is Frank Suelmann van Berky GmbH geïnterviewd. Hij verteld hierin dat deelname aan het Bionica in het MKB-project hem goed is bevallen, met name de eenvoudige aanvraag en de ondersteuning van het Bionica in het MKB programma. De Bionica in het MKB video kunt u hier bekijken.

 

 

 Terug naar overzicht

18 juni 2020