Mercatronics GmbH ontwikkelt Multi 3D-productiecentrum op basis van bionische principes


Volgens studies zal in 2020 75% van het MKB gebruik maken van 3D-printtechnologie.

Mercatronics GmbH uit Bocholt stond voor de uitdaging van de ontwikkeling van een eigen productportfolio. Deze is gericht op productie in kleine series en met name gericht op het MKB. Het projectidee voor een vol geautomatiseerd 3D-bewerkingscentrum moest verder ontwikkeld worden. Momenteel wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van een demonstrator. 
Met ondersteuning van het project “Bionica in het MKB” kan er vervolgens een prototype worden ontwikkelt.

De focus van deze innovatie ligt op het ontwerp met goedkope lichtgewicht en componenten welke toepasbaar zijn voor eenvoudige of probleemloze bewegingssequenties. Om dit doel te bereiken hebben we de veelbelovende bionische benadering van de grijptechniek van olifantstandjes toegepast en in het bijzonder bij de ontwikkeling van de automatische werktuigwissel.
Door Wirtshaftsförderungsgesselschaft Borken zijn wij in contact gekomen met het “Bionica in het MKB”project. We hebben nauwe banden met de WFG, vooral met betrekking tot het bevorderen van innovaties en technologieoverdracht. In dit kader werken we met name samen met de Westfälische Hochschule, Campus Bocholt (WHS).

Wat betekent „Bionica in het MKB“ voor uw bedrijf ?
Dankzij de subsidie in het “Bionica in het MKB” project krijgen wij als klein bedrijf voor het eerst de kans om in uitvoerbare en vooral betaalbare fasen een nieuw product op de markt te brengen. Bovendien hechten wij veel waarde aan de zeer innovatieve en bionische aard van productontwikkeling.
In de Bionica in het MKB regeling hebben wij zeer positieve ervaringen met de betrokken partijen. Op het gebied van R & D hebben wij samengewerkt met Westfälische Hochschule. De wetenschappers hebben zich verdiept in onze uitdagingen interessante nieuwe innovatieve  oplossingen aangereikt. Bij de aanvraag en de projectimplementatie zijn wij ondersteund door de WFG Borken.
Voor de ontwikkeling van bovengenoemde grijptechniek dient de Dentalium dentalis -Scaphopoda (ook wel olifantstandjes, tandschelpen of stoottanden genoemd) ter  inspiratie. Om zich voort te bewegen gebruiken de dieren hun voeten waarmee ze zich in de zachte grond verankeren en kunnen ze zich door hun schelp in te trekken beetje bij beetje verder in de grond graven om zich te verstoppen. Het onderliggende mechanisme wordt geabstracteerd, zodat een robuuste, precieze en spelingsvrije verbinding voor de gewenste gereedschapswisseling kan worden gerealiseerd.

„BiK is „big“ voor het MKB. Met BiK kan een MKB-er nieuwe productideeën ontwikkelen en deze met subsidie tot een te vermarkten prototype ontwikkelen.”

Bionica in het MKB wordt in het kader van het INTERREG V A-programma Deutschland-Nederland door de Europese Unie ondersteund uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Het project wordt gecofinancierd door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de provincies Drenthe, Friesland, Gelderland, Groningen en Overijssel, en door de deelstaten Niedersachsen en Nordrhein-Westfalen. 

De partners die in dit project samenwerken zijn: 

 Terug naar overzicht

22 november 2019