NA-VA-CLEAN


NAnoparticle VAcuum CLEANer op basis van Bionica principes

New Line Soft GmbH ontwikkelt NAnoparticle VAcuum CLEANer op basis van Bionica principes.

Ultrafijnstof ook nanodeeltjes genoemd zijn 1 tot 100 nm (10-9m) klein en komen via de longen, ogen, oren, mond en de huid in de bloedbaan. Ultrafijnstof is verantwoordelijk voor allerlei ziekteverschijnselen waaronder:kanker, Parkinson, bronchitis, hartziektes, trombose en allergieën.

Nanodeeltjes belanden in tegenstelling tot microdeeltjes diep in de longen en hopen zich op in de luchtpijp, bronchiën en longblaasjes. De stofzuigers in het dagelijkse huishouden en in de industrie zouden stof moeten verzamelen daarentegen  produceren  en verdelen deze echter  fijnstof en in het bijzonder ultrafijnstof en is daarmee één van de hoofdbronnen voor nanodeeltjes/ultrafijnstof in het huishouden.

Bij Freifeld-onderzoeken in Iowa, Amerika, is waargenomen, dat aanwezige vleermuizen opvallend onbelemmerd waren van de aanwezige ultrafijnstof. Een verband tussen  de ultrafijnstofconcentratie en de echoproductie van de dieren kon later experimenteel geverifieerd worden. Dit was nog niet bekend en opent een volkomen nieuw veld in het bionica-onderzoek.

Dr. Gregor Luthe van Smart Material Printing, heeft ontdekt dat vleermuizen geen stresssymptomen vertonen als ze ultrafijnstof inhaleren. Onderzoek heeft aangetoond dat de echo hiervoor verantwoordelijk is. Daarmee staat het bionische principe van de echogeneratie tijdens de ultrafijnstofblootstelling aan het begin van het onderzoeksplan. Deze tot nu toe ongepubliceerde kennis heeft hem op het spoor gebracht om deze techniek te implementeren in een stofzuiger.


Afbeelding 1:  clustering van de ultrafijnstofdelen  door middel van de te ontwikkelen stofzuiger met de vleermuis ter inspiratie

Nanodeeltjes kenmerken zich door hun streven tot agglomeratie (opeenhopen, vergroting van deeltjes). Dit effect gebruiken wij in de akkustoaggregatie: Een staande niet hoorbare (waarneembare) geluidsgolf die  nano- en microdeeltjes in trillingsknopen samenperst, waar deze zich bij contact samenvoegen. Met deze zeer eenvoudige gepatenteerde technologie bereiken wedat nanodeeltjes/ultrafijnstof  met de reeds gebruikelijke stofzuigerfilters uitgefilterd kan worden. Tevens worden microdeeltjes/fijnstof beter geaggregeerd en gefilterd. Bovendien neemt de filterprestatie toe. Het resultaat  is een drievoudig voordeel

Wat betekent „Bionica in het MKB“ voor uw bedrijf?
Om als eerste wereldwijd een volkomen nieuwe filtertechnologie te ontwikkelen, testen en toe te passen is voor een startup kortweg financieel onmogelijk.

Wij wilden een nieuwe weg inslaan en hadden hiervoor ondersteuning nodig omdat de economische risico’s voor ons te groot waren.

In het kader voor een succesvolle projectrealisering kunnen hooggekwalificeerde werkplekken in de Euregio tot stand gebracht worden en zijnlangdurig verzekerd. Met ons project kunnen in de toekomst arbeidsplekken gerealiseerd worden in de kunststofproductie en het mechanische construeren van de  Nano toxicologische blootstelling maar ook en de marketing en logistiek.

"Bionica in het MKB is en excellent programma dat het MKB /startups de mogelijkheid biedt om wereldwijde innovaties uit te kunnen werken tot daadwerkelijke  toepassingen. Wij hadden vanuit het programma enthousiaste begeleiders, er was sprake van een on-bureaucratische omgang en zeer praktisch ingesteld en op de uiteindelijke toepassing georiënteerd. Bionica in het MKB brengt het knowhow van de regio samen en brengt daarmee vooruitzicht op nieuwe werkgelegenheid".

 

 Terug naar overzicht

25 november 2019